Alingsås kommuns öppna digitala kurser

E-post

E-post

För många medarbetare i Alingsås kommun är e-post det vanligaste och viktigaste sättet att kommunicera såväl internt som externt. Det är viktigt att tänka på att kommunikation med e-post inte är en fullt säker kommunikationsväg då vi inte kan säkerställa vidare distribution och mottagare av information.

I Alingsås kommun gäller att öppen och intern information får skickas med e-post, medan konfidentiell information(sekretessbelagd information, känsliga personuppgifter eller annan skyddsvärd information) inte får förekomma i nuvarande epostsystem. Vidare gäller att arbetsrelaterad och privat kommunikation ska hållas isär när du kommunicerar via e-post. Använd privat e-postadress för privat kommunikation.

Fördjupning – Riktlinjer för informationssäkerhet i Alingsås kommun – E-post