Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Molntjänster

Molntjänster

Molntjänster är sådana tjänster som nås via internet och som ger möjlighet till resursdelning, snabb skalbarhet och självbetjäning. i Alingsås kommun gäller att endast godkända molntjänster är tillåtna att användas, kontrollera vilka molntjänster som är tillåtna inom din verksamhet. Konfidentiell information får inte lagras i personliga molntjänster.

För medarbetare i offentlig sektor gäller det att tänka på vilken information som kommuniceras till och från molntjänsten och hur den behandlas där. För information med särskilda hanteringsregler, såsom information som bedöms omfattas av sekretess och personuppgifter, måste organisationen göra en samlad bedömning om informationen får hanteras i molntjänster och i så fall vilka. Det gäller på samma sätt för hantering av annan känslig information så som företagshemligheter.

Det finns flera risker med att hantera information i molntjänster. De som tillhandahåller molntjänster kan ta del av innehållet, tillgången till informationen kan bli lidande om tjänsteleverantören får problem och du blir beroende av att kommunikationsvägen till molntjänsten (nätverket) fungerar. Varje organisation bör nog överväga hur information används och lagras i molnet.