Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Förklara fackuttryck

Förklara fackuttryck

Undvik att använda fackuttryck om du inte är helt säker på att mottagaren förstår dem. Om du ändå måste använda ett fackuttryck, så ska du förklara det. Förklaringen ska som regel komma före ordet. Annars riskerar du att läsaren slutar läsa vid det obegripliga ordet.

Vad händer om läsaren ger upp? Antingen lägger läsaren bort texten och struntar i den helt, eller så ringer han eller hon upp dig och frågar vad du menar. Försök att förutse och besvara läsarnas frågor redan när du skriver texten.