Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Förskola

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande och samtidigt vara en rolig och trygg plats. Barnen utvecklas och lär sig genom att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. För dig som medarbetare är det en viktig uppgift att ge barnen omsorg och trygghet.


Förskollärarna ansvarar för det pedagogiska innehållet medan barnskötarna och vikarierna deltar och genomför aktiviteter som är viktiga för att främja barnens utveckling och lärande. Det övergripande ansvaret för förskolan ligger hos rektorn.
Hos oss blir du en del av arbetslaget som arbetar tillsammans utifrån förskolans läroplan där du får ta del av olika arbetssätt. Arbetsuppgifterna varierar men nära kontakt med barn, pedagoger och vårdnadshavare genomsyrar uppdraget. Det är viktigt att du vågar vara den vuxna i rummet och ta de initiativ som verksamheten kräver.

En dag på förskolan består av lekar och aktiviteter som sker både inomhus och utomhus. Att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens hälsa och fysiska utveckling. Utemiljöer bidrar till att barnens lust och nyfikenhet får spelrum. Därav är det viktigt att du kommer till arbetet med kläder efter väder.


Som timvikarie jobbar du framförallt dagtid på vardagar under höst- och vårterminerna. Arbetsdagen börjar ofta tidigt, ibland redan klockan 06.30 och pågår sedan fram till barnen hämtas av vårdnadshavare.