Alingsås kommuns öppna digitala kurser

GDPR (film 1,34 min)

GDPR

Allt du gör med personuppgifter, till exempel tar emot, registrerar, skickar vidare, lagrar, är en behandling av personuppgifter. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en levande person. Det kan handla om namn, personnummer, bild, e-postadress, IP-nummer. För att få behandla personuppgifter måste alltid sex principer beaktas.

1. Laglighet, korrekthet och öppenhet
2. Ändamålsbegränsning
3. Uppgiftsminimering
4. Korrekthet
5. Lagringsminimering
6. Integritet och konfidentialitet