Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Information är precis som medarbetare, lokaler och utrustning en grundläggande byggsten i en organisation.
Vi kommunicerar information, vi lagrar den, vi förädlar den och vi styr processer med den – vi behöver den helt enkelt för det mesta vi gör.

Därför är information värdefull och behöver skyddas efter behov. Information kan vara värdefull både för organisationer och för den enskilda människan, ibland är den till och med livsviktig. Går sådan informationen förlorad eller blir felaktig kan det få katastrofala följder.

Informationssäkerhet handlar om att:

· information alltid finns när vi behöver den

· att vi kan lita på att information är korrekt och inte manipulerad eller förstörd

· att endast behöriga personer får ta del av informationen.