Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Hjälpmedel, de vanligast förekommande

Förflyttning med lyftsele

Den här filmen beskriver hur du på ett vårdsäkert sätt arbetar med förflyttning med hjälp av lyftsele. Filmen är cirka 5 minuter lång.