Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Lösenordshantering

Lösenordshantering

För inloggning i Alingsås kommuns IT-system används användarID och lösenord. Lösenorden är personliga och ska inte göras kända för andra. Får obehörig tillgång till ditt lösenord och användarID kan personen utföra aktiviteter i ditt namn. 

Var noga med att aldrig lämna ut ditt lösenord eller användarID till utomstående.

Fördjupning – Riktlinjer för informationssäkerhet i Alingsås kommun – Lösenord