Alingsås kommuns öppna digitala kurser

När ska kommunrehab kontaktas?

När ska kommunrehab kontaktas?

När ska kommunrehab kontaktas?

Patienter med kommunal hälso- och sjukvård ska få förutsättningar att vara självständiga så länge som möjligt. Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut kan göra insatser för att bibehålla/förbättra patientens aktivitets- och funktionsförmåga.

 

Tag kontakt med oss ex vid:

Försämrad förflyttningsförmåga, ex går sämre, svårt att resa sig
Ökad fallrisk och upprepade fall
Svårigheter att klara sin ADL (Aktiviteter i Dagliga Livet), ex svårt att klä på sig,
Risk för trycksår
Smärtproblematik
Minnesproblematik
Hjälpmedelsfrågor
Vid större viktändringar

Skicka ett meddelande i Magna Cura till mottagare REHAL

Ämne: Boende/Hemtjänstområde
Meddelande: Personnummer och namn
Beskriv problemet
Ditt namn och yrke