Alingsås kommuns öppna digitala kurser

R- rekommendation

Rekommendation

Rekommendation eller varför du tagit kontakt och vad mottagaren ska göra. Klargör för dig själv vad mottagaren förväntas göra utifrån det som rapporterats under S, B och A, samt inom vilken tid du anser att det ska göras.

 

Exempel på R (rekommendation): 
– Kan du komma hit och titta på henne? Eller ska jag ringa ambulans?
 
Om du har följt dessa stegen kan svaret bli som nedan.

Sjuksköterskan svarar: – Ja, det låter som jag behöver titta till Elsa. Stanna där så kommer jag om cirka 10 minuter! Okej?
Anna svarar: – Tack, jag stannar här.