Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Riskbedömning

Riskbedömning

Riskbedömning ska göras vid början av en vårdperiod inom kommunal hälso- och sjukvård. Detta ska alltid göras om personen har nedsatt rörelse- och aktivitetsförmåga, är sängliggande eller rullstolsburen, har känslig och skör hud eller redan befintligt trycksår. Man bör även särskilt uppmärksamma personer med nedsatt allmäntillstånd och nedsatt känsel, oavsett ålder. Riskbedömningen upprepas regelbundet, speciellt vid försämrat hälsotillstånd.

Hudbedömning

Genomför en hudbedömning från “huvud-tå” och med speciellt fokus på benutskott där ben ligger nära huden, korsben/sakrum, sittbensknölar, höftbenskam och hälar (se illustration) och hudområden vid medicinteknisk utrustning.

Detta upprepas dagligen på personer med risk för trycksår. Använd fingertrycktest-metoden för att urskilja om hudrodnaden bleknar vid tryck eller inte. Bedömning av rodnad på melaninrik hud (mörk hud) kan uppfattas som mörkare, lila- eller gråfärgat område jämfört med omgivande hud.

Vid avsaknad av hudförändring, palpera, observera temperaturskillnader, konsistensskillnader (fastare/mjukare än omkringliggande hud) samt smärta över tryckutsatt område.

Resultat av hudbedömningen ska dokumenteras, såväl intakt hudkostym som eventuella identifierade trycksår.