Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Rubriker och styckeindelning

Rubriker och styckeindelning

Luft är viktigt för att göra en text inbjudande. Skriv inte för långa stycken, och se till att det är luft mellan styckena. Dela upp i stycken enligt principen ”en tanke – ett stycke”.

Mellanrubriker är praktiska för en läsare som snabbt vill skumma igenom en text. De syns tydligt när man bläddrar igenom sidorna, och samlas dessutom i innehållsförteckningen. Med informativa mellanrubriker blir innehållsförteckningen en bra sammanfattning av texten.

Ett sätt att få mellanrubrikerna informativa är att försöka få in verb i dem. Det är verben som gör att det händer något i texten.

Använd samma sorts rubriker genom hela din text. Kanske passar det med frågerubriker? Använd inte alltför många rubriknivåer.

Tänk också på att det aldrig får finnas information i en rubrik som inte finns i texten. Och hänvisa inte till rubriken i texten, utan upprepa den information som står där.