Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Struktur och disposition

Struktur och disposition

En lång text består ofta av många delar. Här är några av de delar som ofta finns med i en längre text, förutom själva innehållet:

  • Framsida med titel som lyfter fram innehållet
  • Innehållsförteckning som ger överblick över strukturen
  • Sammanfattning
  • Förord
  • Litteraturförteckning eller referenslista
  • Register
  • Bilagor

När du vet vem som är mottagare och vad du har för syfte med texten är det dags att fundera över i vilken ordning du ska presentera innehållet, det vill säga vilken disposition du ska använda. Det finns flera sätt att disponera texter. De passar olika bra för olika typer av text. Ibland måste man kombinera flera dispositionstyper.

Emfatisk (det viktiga först)
En generellt bra princip som kan användas både för texten som helhet och avsnitt i den.

Tematisk (indelning i olika teman)       
Bra i texter där olika delämnen behandlas.

Kontrastiv (uppställning i motsatser)   
Bra i utredande och argumenterande avsnitt.

Kronologisk (tidsföljd)          
Bra när läsaren ska utföra något i en viss ordning, t.ex. i instruktioner.