Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Rullstol

Rullstol

Det finns olika modeller av rullstolar beroende på personens behov.
Tippskydden ska alltid vara nedfällda mot golvet, annars tipprisk.
Bromsa alltid rullstolen innan förflyttning i samt ur rullstolen.
Viktigt att placera dynan rätt i rullstolen.

Justera för passivt sittande (bakåttiltat)

  1. Tilta sits
  2. Tilta rygg
  3. Vinkla upp benstöd

Justera till aktivt sittande

  1. Vinkla ner benstöd
  2. Tilta upp rygg
  3. Tilta upp sits

Var uppmärksam på att stolens sits aldrig får luta framåt