Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Säkerhetskopiering och lagring

Säkerhetskopiering och lagring

Information ska lagras på ett säkert sätt och säkerhetskopieras så att den kan återskapas i händelse av diskkrasch, oavsiktlig radering m.m. Information ska lagras på gemensamma lagringsytor(ex Alfresco, G:) i nätverket så att den säkerhetskopieras. Konfidentiell information får endast lagras i avsedda och godkända system och lagringsytor som har begränsad åtkomst. Ytterst regaleras vilken lagringsplats som gäller för vilken informationsmängd i respektive nämnds dokumenthanteringsplan.

Endast godkända molntjänster är tillåtna att användas, kontrollera vilka molntjänster som är tillåtna inom din verksamhet. Konfidentiell information får inte lagras i personliga molntjänster.

Fördjupning – Riktlinjer för informationssäkerhet i Alingsås kommun – Säkerhetskopiering och lagring