Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Samarbetsytans dokumentbibliotek

Samarbetsytans dokumentbibliotek

Klicka på Dokumentbibliotek uppe till höger så kommer du till mappstrukturen där du kan
klicka dig vidare i strukturen för att hitta de dokument du vill läsa, arbeta med, uppdatera eller länka.

I listen ovanför dokumenten och mapparna kan du se var du är i den stora strukturen. Exempelvis: Dokument/Förvaltningens styrande dokument/Regler, rutiner och riktlinjer/Avtal och Överenskommelser. Strukturen syns även i vänstermenyn.

I denna vyn ser du de dokument som ligger i mappen. Dokumenten visas med en liten
förhandsgranskningsbild. Här väljer du att antingen klicka på titeln eller göra dina val direkt
från denna vy genom att välja från listan i högermenyn.

När du klickar på dokumentets titel hittar du sju flikar till höger för att hantera dokumentet.
• Dokumentfunktioner – om du arbetar med själva dokumentet
• Etiketter – man kan sätta etiketter (nyckelord) på dokument för att öka sökbarheten.
• Dela – om du vill länka dokumentet vidare till exempelvis intranätet/Kommunportalen
• Egenskaper – här syns information som ges dokumentet för att vi ska kunna återsöka
det
• Behörigheter – visar vilka som har behörigheter till dokumentet
• Arbetsflöden – ett arbetsflöde startar när man ska färdigställa dokumentet till en
allmän handling.
• Versionshistorik – visar tidigare versioner av dokumentet.