Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Sammanfattning

Sammanfattning

Det viktigaste i hela texten är sammanfattningen.

Hur klok och genomtänkt din text än är kommer många läsare ändå bara att läsa just sammanfattningen. Därför gäller det att lyfta fram det som är mest intressant.

Tänk tillbaka på vad som var ditt syfte med texten.

Vilket är ditt huvudbudskap? Se till att det framgår tydligt i sammanfattningen.

Vad vill du att läsarna ska göra efter att ha läst? Se till att de kan göra det även om de bara läst sammanfattningen.