Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Sociala medier

Sociala medier

Sociala medier är ett bra sätt att nå ut med information och används både av organisationer och av privatpersoner. Vid användning av sociala medier, se till så att det inte framstår som om åsikter som uttrycks är Alingsås kommuns. Publicera inte något på sociala medier som är oärligt, osant, vilseledande eller kränkande. Tänk på att det som publiceras är synligt och offentligt för allmänheten, sprids snabbt samt finns kvar under lång tid. Tänk därför igenom innehållet noga innan du publicerar.

Fördjupning – Riktlinjer för informationssäkerhet – Sociala medier