Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Syrgastuber

Laddning: Viktigt är att den gröna pricken på kabeln är mittemot grön prick på mobil syrgaskoncentrator.

Luftspalt: Dragkedja ska alltid vara öppen.