Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Undvik förkortningar

Undvik förkortningar

Förkortningar är bara bra för den som skriver. Det tar längre tid att läsa och förstå en förkortning än det tar att läsa och förstå de ord som förkortningen motsvarar. Förkortningen kan alltså vara en störning i läsningen.

Använd bara de allra vanligaste allmänt kända förkortningarna. Men allra bäst är det att låta bli även dessa. Du hittar aldrig förkortningar i romaner eller tidningstext.

Om du måste använda en förkortning, till exempel av utrymmesskäl, skriv den på rätt sätt enligt Myndigheternas skrivregler.

En del långa namn kan du behöva förkorta om de förekommer flera gånger i din text. Skriv då förkortningen inom parentes efter det fullständiga namnet första gången du nämner den.

Använd aldrig förkortningar av myndighetens avdelningar och enheter eller andra interna förkortningar när du skriver texter för externa mottagare.

Det finns en liten grupp vanliga förkortningar som kan användas utan förklaring i löpande text:

  • bl.a.
  • dvs.
  • etc.
  • fr.o.m.
  • m.fl.
  • m.m.
  • osv.
  • s.k.
  • t.ex.
  • t.o.m.