Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Utanför arbetsplatsen

Utanför arbetsplatsen

Det är viktigt att du tänker säkert även utanför arbetsplatsen, till exempel när du arbetar hemifrån eller reser i jobbet. Använd ett VPN för arbete utanför arbetsplatsen. Ett VPN är en teknik som används för att skapa en säker förbindelse mellan två punkter i ett osäkert nätverk. Ha ett högt säkerhetstänk vid arbete i publika miljöer, arbete med sekretessbelagd och/eller känsliga personuppgifter får inte ske i publika miljöer.