Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vändning i säng

Vändning i sängen

Vändning i sängen

För brukare som har sänglägeskomplikationer såsom cirkulationsbesvär och trycksår och risk för trycksår är det viktigt att kunna ändra läge ofta för att avlasta öron, axlar/skuldror, korsben, höftkammar och hälar. Dessa delar är dem som ligger tyngst mot sängen och därför får mest friktion. Små variationer i ligg- eller sittställningen kan vara betydelsefulla, även för brukare med smärta.

I en vändning i säng är kraftkällan i förflyttningen att man vrider huvudet åt hållet man ska, armen som förs över i färdriktningen samt att patienten har böjda ben och tippar över dem till den sida dem ska.

Om förflyttningen är svår så kan man underlätta den genom att tex ha antihalksockar på så att patienten får bättre grepp i sängen samt något glidmaterial under axlar och skulderblad, t.ex. en plastpåse eller liknande som man sedan tar bort efter förflyttningen.

Det finns även hjälpmedel som kan underlätta, så som glidlakan, draglakan osv.

Kontakta rehab om vändningarna i säng är tunga eller svåra för att fråga efter andra tekniker och hjälpmedel som kan underlätta.

 

Med hjälp av en person

Be brukaren titta åt det håll hen ska vända sig och gärna sträcka sig efter sängens grind eller sänghandtag om det finns på sängen.  Med blicken riktad i rörelseriktningen och kroppens muskler aktivt involverade i rörelsen försvinner en stor del av tyngden i förflyttningen jämfört med om brukaren inte hade gjort någonting alls.

Gör så här

  • Arbeta runt en medelhög säng.
  • Ställ dig på den sida som brukaren ska vända sig till.
  • Ta en hand om bäcknet/höften eller knät på benet som är längst bort från dig och en hand om skuldran. Räkna och gör förflyttningen tillsammans. Hjälparen gör en förflyttning bakåt/nedåt för att hjälpa förflyttningen med sin tyngd, man ska inte bara dra med sina armar.
  • Efteråt korrigeras brukarens liggställning och skuldrans läge.

 

Med hjälp av två personer

Den som står på den mottagande sidan av sängen kommunicerar med brukaren under förflyttningen.

I det här exemplet kan brukaren vrida på huvudet, föra sina armar över bröstet/magen, greppa med händerna.

Gör så här

Hjälpare 1 står på den mottagande sidan av sängen och hjälpare 2 på den frånskjutande.

Hjälpare ett gör på samma sätt som i föregående exempel. Hjälpare 2 har liknande grepp och hjälper till att rotera patienten mot hjälpare 1 genom att göra tyngdöverföring framåt.