Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Varför arbetet med informationssäkerhet är viktigt

Varför arbetet med informationssäkerhet är viktigt

Alla organisationer är beroende av information för att kunna utföra sina uppdrag. Vi kan kommunicera, lagra, förädla och till och med styra processer med information. Vår information är värdefull, både för organisationer och för den enskilda individen. Ibland är informationen livsviktig om den återfinns i patientjournaler eller i styrsystem i vattenverk. Går den informationen förlorad eller är felaktig kan det få katastrofala följder.