Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Från frisk till frisk

Rutin för hur ohälsa och sjukdom kan förebyggas och hanteras i Alingsås kommun.

Denna utbildning vänder sig främst till chefer för att skapa förståelse och trygghet i hur det förebyggande arbetet samt rehabiliteringsprocessen ska genomföras. Som chef har du huvudansvaret i rehabiliteringen som rör dina medarbetare. Du kommer att guidas genom de olika delarna i rutinen och för att kunna tillgodose dig all information ber vi dig se över den tekniska utrustningen så att den fungerar som den ska. Bäst är om du gör denna utbildning på en dator och att du har ljud på. En fördel är att gå igenom utbildningen avsnitt för avsnitt då de bygger på den process som vi följer i vårt arbete.

Du kan när som helst gå tillbaka till ett tidigare avsnitt eller ämne för att kolla igen om det är något du glömt. Du startar genom att skrolla ner och trycka på avsnittet ”Introduktion”. Där kommer du få tydligare genomgång av utbildningen och dess upplägg.

Låt oss börja!