Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Bandagering av stomier

Bandagering av stomier

Det finns två olika typer av bandage som används av patienter med tarmstomi, endels- och tvådelsbandage.

 

Endelsbandage

Endelsbandag är en ”allt-i-ett”-variant där hela bandaget byts på en gång. Påsen kan vara sluten eller tömbar.

Vanligtvis används en sluten påse vid fast avföring och byts 1-2 gånger/dag samt vid behov.

En tömbar påse används för lös avföring och byts oftast dagligen eller varannan dag samt vid behov.

Tvådelsbandage

Tvådelsbandage består av en hudskyddsplatta som fäster på huden och en påse som ska tryckas, knäppas eller klistras på plattan.

Plattan kan sitta kvar på huden några dagar innan den byts och påsen kan bytas separat. Även i dessa fall finns både slutna och tömbara påsar.

De slutna används vid fast avföring och byts 1-2 gånger/dag samt vid behov. De tömbara används vid lös avföring och byts dagligen, ibland flera gånger per dag.