Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Praktiskt om stomivård

Praktiskt om stomivård

Allmänt om bandagebyte

Byte av stomibandage kan liknas vid ett toalettbesök och bör därför ske i enskildhet. Om patienten är uppegående ska påsen bytas på toaletten eller i ett annat lämpligt rum för detta ändamål. Om patienten däremot är sängliggande är det bra om hen sätter sig upp eller om huvudändan på sängen höjs. Detta gör man för att undvika spill och för att öka patientens medverkan.

Tips innan du börjar!

Börja alltid med att informera patienten om vad som ska hända.

Lägg fram allt material innan du börjar med bytet.

Skydda patientens kläder.