Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Hudvård vid stomi

Hudvård vid stomi

Behandla hudirritation

Om huden blir röd och irriterad kan det bero på läckage eller på så kallat mekaniskt slitage, det vill säga att bandaget byts ofta, vilket sliter på huden. Det kan också bero på att patienten är överkänslig för bandaget.

Hudirritation kan behandlas genom att ändra bandageringsteknik, justera hålstorleken, byta till annat bandage, använda hudskyddsplatta, täta med tätningspasta eller tätningsringar, minska antalet bandagebyten eller använda hudskyddande produkter

 

Kontrollpunkter vid problem med huden kring stomin

  • Stomin är felplacerad eller att stomins öppning ligger i eller under hudnivå. Det kan till exempel ske om patienten gått upp mycket i vikt efter operationen.
  • Hudveck.
  • Fel typ av förband.
  • För stort hål i plattan.
  • För mycket innehåll i påsen.

Om hudproblem uppstår så kontaktar du alltid en sjuksköterska för vidare instruktioner.