Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Äldreboende

På ett äldreboende har personerna som vi vårdar egna lägenheter med tillgång till gemensamma ytor så som till exempel kök och sällskapsrum i ett hus där det finns personal dygnet runt.

Arbetsdagarna på ett äldreboende handlar om att arbeta gentemot brukare som har ett stort behov av lugn och struktur. Arbetet är meningsfullt i den bemärkelsen att man får finnas till hands och hjälpa till med det som äldre behöver få tillgodosett för att kunna leva och må bra.

I arbetsuppgifterna ingår omvårdnad, tillredning av mat, kontakt med anhöriga, social samvaro och dokumentation. Det innebär bland annat att du måste kunna hantera all slags mat och att du måste kunna hjälpa både män och kvinnor. Vilken typ av behov brukaren har finns alltid beskrivet i brukarens genomförandeplan. Detta kommer du lära dig mer om under din introduktion.

I arbetet förekommer en hel del dokumentation, du kommer själv dokumentera samt ta del av dokumentation som dina kollegor för. Allt för att vi ska ge en god och kvalitetssäkrad vård till våra brukare. Inom äldreomsorgen förekommer varierade arbetstider och detta ställer krav på att du kan arbeta dagar, kvällar och helger.

De allra flesta som arbetar inom äldreomsorgen kommer efter en tids arbete ombeds genomgå utbildning samt prov för att få sin medicindelegation. Medicindelegering från sjuksköterska behöver du för att hantera medicin i tjänsten. Eftersom detta är en stor del av ditt arbete är det viktigt att du känner till detta. Din chef kommer berätta mer om vad det innebär och passa även på att ställa de frågor som du har.