Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Hemtjänst

Hemtjänst är bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande. Du som medarbetare kommer besöka våra brukare i deras hem. Detta kräver att du antingen har möjlighet att transportera dig med hjälp av arbetsplatsens egna bilar alternativt att du känner dig bekväm att cykla på arbetet. Tänk på att du behöver vara beredd på att cykla oavsett väderlek, sommar som vinter. Arbetsplatsen tillhandahåller både bilar och cyklar som används på jobbet.

Arbetsuppgifterna inom hemtjänsten består till exempel av hjälp med personlig omvårdnad och dagliga sysslor som städning, inköp, matlagning eller att leverera färdiglagad mat. Beroende på den äldre personens behov kan hjälpen innefatta personlig omvårdnad, till exempel hjälp med hygien, stöd vid förflyttning, och annan omsorg. Det innebär bland annat att du måste kunna hantera all slags mat och att du måste kunna hjälpa både män och kvinnor. Vilken typ av behov brukaren har finns alltid beskrivet i brukarens genomförandeplan. Detta kommer du lära dig mer om under din introduktion.

I arbetet förekommer en hel del dokumentation, du kommer själv dokumentera samt ta del av dokumentation som dina kollegor för. Allt för att vi ska ge en god och kvalitetssäkrad vård till våra brukare. Inom hemtjänsten förekommer varierade arbetstider och detta ställer krav på att du kan arbeta dagar, kvällar och helger.

De allra flesta som arbetar inom hemtjänst kommer efter en tids arbete ombeds genomgå utbildning samt prov för att få sin medicindelegation. Medicindelegering från sjuksköterska behöver du för att få hantera medicin i tjänsten. Eftersom detta är en stor del av ditt arbete är det viktigt att du känner till detta. Din chef kommer berätta mer om vad det innebär och passa även på att ställa de frågor som du har.