Alingsås kommuns öppna digitala kurser

LSS boende

På ett LSS särskilt boende har brukarna som vi stöttar egna lägenheter med tillgång till gemensamma ytor så som till exempel kök och sällskapsrum i ett hus där det finns personal dygnet runt. Som vikarie inom funktionsstöd arbetar man med personer som beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS.

Som stödassistent kan man arbeta med människor som har exempelvis fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Oavsett arbetsplats utgår man från personens individuella behov och arbetar medvetet för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt. Det kan det röra sig om att stötta och hjälpa till vid vardagliga sysslor som matlagning och städning. Det kan också handla om att stötta en person till att få en sysselsättning.

Det kan även handla om att uppmuntra till och möjliggöra fritidsaktiviteter som att driva olika verksamheter inom boendet som exempelvis caféverksamhet, snickeri, konst eller datorkurser. Det kan också vara sinnesstimulerande aktiviteter som bad, massage, musik eller sjukgymnastik.

Många personer inom LSS har nedsatt förmåga att förstå och tolka verbal kommunikation. Arbetet kan då innebära att anpassa den omgivande miljön så den blir förståelig eller att dela upp uppgifter som ska utföras i moment. Ofta i form av bilder, föremål eller genom text, för att förenkla och ge en överblick.

I arbetet förekommer en hel del dokumentation, du kommer själv dokumentera samt ta del av dokumentation som dina kollegor för. Allt för att vi ska ge en god och kvalitetssäkrad vård till våra brukare. Inom funktionsstöd förekommer varierade arbetstider och detta ställer krav på att du kan arbeta dagar, kvällar och helger.

De allra flesta som arbetar hos oss kommer efter en tids arbete ombeds genomgå utbildning samt prov för att få sin medicindelegation. Medicindelegering från sjuksköterska behöver du för att hantera medicin i tjänsten. Eftersom detta är en stor del av ditt arbete är det viktigt att du känner till detta. Din chef kommer berätta mer om vad det innebär och passa även på att ställa de frågor som du har.