Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Beställarbehörighet i Time Care Pool

Beställarbehörighet i Time Care Pool

Beställarbehörighet i Time Care Pool Välkommen till introduktionsutbildning för dig som ska hantera timavlönade i Time Care pool. Alingsås kommun använder sig av bokningssystemet Time Care pool för att boka och samordna timavlönad personal inom barn- och...
Grundutbildning – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Grundutbildning – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Grundutbildning – Organisatorisk och social arbetsmiljö Välkommen till grundutbildningen Organisatorisk och social arbetsmiljö! Denna utbildning vänder sig till dig som är chef, arbetsledare eller skyddsombud. Målet med utbildningen är att du ska få kunskaper om vad...
Rutin – Tillbud, arbetsskada och incident

Rutin – Tillbud, arbetsskada och incident

Rutin – Tillbud, arbetsskada och incident Välkommen till utbildningen! En viktig del i vårt förebyggande arbetsmiljöarbete är arbetet med våra tillbud, arbetsskador och incidenter. Syftet med utbildningen är att du ska känna till skillnaden mellan tillbud, arbetsskada...
Från frisk till frisk

Från frisk till frisk

Från frisk till frisk Rutin för hur ohälsa och sjukdom kan förebyggas och hanteras i Alingsås kommun. Denna utbildning vänder sig främst till chefer för att skapa förståelse och trygghet i hur det förebyggande arbetet samt rehabiliteringsprocessen ska genomföras. Som...
Elevskyddsombud

Elevskyddsombud

Elevskyddsombud Från och med årskurs 7 i grundskolan och i gymnasieskolan har elever rätt att medverka i skolans arbetsmiljöarbete. Detta genom att utse elevskyddsombud som väljs av eleverna på skolan och representerar sedan alla elever. Denna minikurs är till för att...