Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Grundutbildning – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Välkommen till grundutbildningen Organisatorisk och social arbetsmiljö!

Denna utbildning vänder sig till dig som är chef, arbetsledare eller skyddsombud. Målet med utbildningen är att du ska få kunskaper om vad organisatorisk och social arbetsmiljö innebär utifrån Arbetsmiljöföreskriften 2015:4 – OSA, samt hur vi inom Alingsås kommun arbetar för att förebygga ohälsa kopplat till organisatoriska och sociala förhållanden. Som chef och skyddsombud är det viktigt att ha en samsyn kring arbetsmiljöarbetet. Så gör gärna denna utbildning samtidigt för att kunna reflektera och diskutera innehållet kopplat till er verksamhet.

Utbildningen är uppdelad i sex olika moduler och efter varje modul följer övningar som ska göras klart innan ni kan gå vidare till nästa modul. Dela med fördel upp utbildningen på flera tillfällen så att du kan få tid för reflektion efter varje modul och på så sätt även ta till dig innehållet på ett bättre sätt.

Räkna med att hela utbildningen tar 1,5 timme att genomföra men du kan som sagt var med fördel dela upp utbildningen i kortare delar. Utbildningen innehåller både ljud, text och film så se till att din tekniska utrustning fungerar för att du ska kunna ta del av innehållet.

Lycka till!

Kurs innehåll

Expandera alla
Avsnitt innehåll
0% slutfört 0/1 Steps