Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vad är stress?

Vad är stress?

Nedan följer några miniföreläsningar om stress och våra olika försvarssystem. Om vi förstår oss på vår bakgrund och varför vi fungerar som vi gör så kan vi lättare se varför det kan bli problematiskt i dag och på så sätt hitta sätt att förebygga ohälsa.

Våra försvar

Kamp och flykt

Hot och belöning

Grundläggande sociala behov

Känslor

Vilka är dina försvar? Kan du känna igen dina tidiga signaler?