Alingsås kommuns öppna digitala kurser

AFS 2015:4 – Organisatorisk & social arbetsmiljö

AFS 2015:4 – Organisatorisk & social arbetsmiljö

Föreskriften består av 14§ enligt nedan. Den reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Föreskriften kan inte ge straffsanktioner men däremot kan arbetsgivaren åläggas med vite om det framkommer att detta inte efterföljs.