Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Arbetsgivarens regelträd

Arbetsgivarens regelträd

  • Arbetsmiljölagen är den juridiska grunden
  • De grundläggande aktiviteterna för arbetsmiljöarbetet bedrivs utifrån det Systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1)
  • Innehållet i arbetsmiljöarbetet finns i övriga föreskrifter i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)