Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Riskfaktorer i arbetslivet

Riskfaktorer i arbetslivet

Statistik och forskning har kunnat visa att det finns tydliga riskfaktorer kopplat till psykisk ohälsa. Det handlar ofta om att vågskålarna mellan krav och resurser inte är i balans och nedan följer de vanligaste exemplen på bakomliggande riskfaktorer.

Vilka riskfaktorer finns på din arbetsplats?

Riskfaktorer kopplat till organisatorisk och social arbetsmiljö:

 • Otydliga roller
 • Hög arbetsbelastning
 • Osäker anställning
 • Oregelbundna arbetstider
 • Små utvecklingsmöjligheter
 • Höga krav och låg kontroll
 • Organisationsförändringar
 • Bristande socialt stöd från chefer och medarbetare
 • Mobbning, konflikter, kränkningar, trakasserier
 • Mentalt och fysiskt krävande arbete
 • Obalans mellan insats och belöning

Vilka riskfaktorer finns på din arbetsplats?