Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Den negativa spiralen

Den negativa spiralen

Har vi väl hamnat i den negativa spiralen där stress föder stress så kan det vara svårt att komma ur den.

Upptrappningen

Vad händer med logiken under hög belastning?

Vilka tankar väcker detta hos dig? Kan du känna igen dig? Kan du se detta i din verksamhet?