Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Rutin – Tillbud, arbetsskada och incident

Välkommen till utbildningen!

En viktig del i vårt förebyggande arbetsmiljöarbete är arbetet med våra tillbud, arbetsskador och incidenter. Syftet med utbildningen är att du ska känna till skillnaden mellan tillbud, arbetsskada och incident samt hur rapportering, insatser och uppföljning kring dessa ska gå till. Vi kommer även visa hur systemet Stella fungerar kopplat till detta.

Du kan när som helst gå tillbaka till tidigare avsnitt om det är något du vill kolla upp eller glömt. Utbildningen tar 30-40 minuter att genomföra. Se till att du har ett fungerande ljud och möjlighet att kunna se på film från den enhet du sitter vid.

Låt oss börja!