Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Anmälan till försäkringskassan

Anmälan till försäkringskassan

Alla som arbetar i Sverige är försäkrade mot arbetsskada. Det är viktigt att alla arbetsskador anmäls till Försäkringskassan.

  • Välj utskrift Försäkringskassan. Dokumentationen förs över på blankett för Försäkringskassan.
  • Chefen skickar genomförd arbetsskadeutredning till Försäkringskassans inläsningscentral Östersund.
  • Arbetsgivaren informerar medarbetaren om att denne kan vid senare tillfälle ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Medarbetaren kan få mer information genom att själv kontakta Försäkringskassan.