Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Anmälan till AFA-Försäkringen

Anmälan till AFA-Försäkringen

Beroende på omfattning på arbetsskadan kan arbetstagaren även få ersättning av kommunens försäkringsbolag, AFA.

  • Närmaste chef informerar medarbetaren vid mötet för utredningen att skadan ska anmälas till AFA-Försäkring via www.afaforsakring.se.
  • Medarbetaren ansvarar för att själv göra anmälan till AFA via www.afaforsakring.se.
  • Kopia på genomförd arbetsskadeutredning bifogas av medarbetaren. AFA begär eventuellt in övriga handlingar från medarbetaren såsom läkarintyg och kvitton.
  • Många går miste om ersättning eftersom medarbetare ibland missar att göra anmälan till AFA-försäkring. Säkerställ som chef att medarbetaren fått informationen.