Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Arbetsskada

Arbetsskada

Precis som vid tillbud så fungerar arbetsskaderapporteringen som ett verktyg för att uppmärksamma brister i vår verksamhet. Vi ska kontinuerligt arbeta med våra handlingsplaner kopplat till arbetsskaderapporteringen. Följ upp i Stella och inkludera alla i arbetsgruppen/avdelningen som berörs.

I följande avsnitt ska vi reda ut vad som är en arbetsskada samt hur processen ser ut efter anmälan. Vi kommer även ta upp vad som gäller vid allvarlig arbetsskada. Klicka på fliken ”B. Arbetsskada” för att komma vidare.