Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Stöd – MTO metodiken

Stöd – MTO metodiken

MTO – Människa, teknik och organisation

Vid planering av arbetet eller vid utredning av orsaker till tillbud och arbetsskador är det viktigt att ta hänsyn till samspelet mellan människan, tekniken och organisationen (MTO). När en olycka inträffar eller när någon blir sjuk ser man ofta individen och den mänskliga faktorn som orsak. I själva verket är de grundläggande orsakerna oftast en kombination av mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer. Därför är det viktigt att förstå hur teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation påverkar oss fysiskt, psykiskt och socialt.  Exempel på innehåll i MTO:

Människa

 • Erfarenheter
 • Kunskap
 • Stress
 • Ensamarbete

Teknik

 • Skyddsutrustning
 • Otydliga rutiner
 • Policy saknas
 • Instruktion saknas

Organisation

 • Utbildning
 • Kultur
 • Bristande ledarskap
 • Introduktion
 • För lite handlingsutrymme
 • Otydlig kravställning