Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Allvarligt tillbud

Allvarligt tillbud

Om ett tillbud inneburit allvarlig fara för liv och hälsa eller samtidigt drabbat flera personer, ska arbetsgivaren (närmaste chef) utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket.

Exempel allvarliga tillbud:

 • någon fallit från några meters höjd utan att skada sig
 • exponering av smitta riskklass 3 eller 4, t ex Covid-19.
 • hängande last eller något annat rasat ner i närheten av någon eller där någon skulle kunna ha befunnit sig
 • en förare av ett fordon blivit utsatt för laserbeskjutning
 • någon fick en stick- eller skärskada av en kanyl eller liknande, där det är känt eller starkt misstänkt att patientens eller den andra personens blod är smittat
 • någon oskyddat kommit i kontakt med material, en patient eller person där det är känt eller finns misstanke om en allvarlig smitta, till exempel smittsam tuberkulos
 • det skett ett rök-, gas- eller kemikalieutsläpp utan att någon arbetstagare skadats
 • det skett en explosion i en lokal där det vid tillfället inte fanns några personer
 • en enstaka kränkande handling
 • hot om våld, såsom knivhot eller hot med skjutvapen
 • mordhot som upplevs varit allvarligt menat eller annat hot om våld mot person
 • svårare fall av mobbning, kränkningar och trakasserier
 • om någon under en längre tid varit utsatt för skadlig stress och reagerat starkt på det

Är tillbudet av allvarlig karaktär ska chefen snabbt få kännedom för att kunna agera vidare.

Anmälan till Arbetsmiljöverket: https://anmalarbetsskada.se/  – funktion finns också i systemet STELLA där anmälan till Arbetsmiljöverket kan göras direkt.