Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Teknisk incident

Teknisk incident

Nytt från och med 2020 är att vi även kan rapportera in incidenter. Här skiljer vi på teknisk incident och säkerhetsincident. I följande avsnitt reder vi ut begreppen och tittar vidare på hur vi samverkar när vi arbetar med incidenter.

Även incidenter rapporteras in i systemet Stella.  Klicka på fliken ”C. Tekniskincident” för att komma vidare.

Avsnitt innehåll
0% slutfört 0/1 Steps