Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Stöd – Rapporter och händelser – Stödrubriker

Stöd – Rapporter och händelser – Stödrubriker

Använd dessa stödrubriker om du inte har tillgång till dator så kan du enkelt rapportera i efterhand i STELLA.

Tillbud

 • Datum och tid för anmälan
 • Datum och tid för händelsen
 • Beskriv händelsen
 • Typ av händelse
 • Beskriv platsen
 • Plats
 • Vilken arbetsplats inträffade händelsen på?
 • Ansvarig chef
 • Beskriv faktorer som inverkat på händelsen
 • Klassificering
 • Bifoga dokument eller foto

Arbetsskada

 • Datum och tid för anmälan
 • Datum och tid för händelsen
 • Skadetyp
  • Olycksfall i arbetet
  • Färdolycksfall
  • Sjukdom eller annan ohälsa i arbetet
 • Beskriv händelsen
 • Orsak till händelsen
 • Beskriv platsen
 • Beskriv sysselsättning när händelsen inträffade
 • Vilken följd har skadan fått gällande frånvaro? (Antal dagar frånvaro, ingen frånvaro, dödsfall)
 • Ange skadeart
 • Ange skadad kroppsdel
 • Klassificering
 • Bifoga dokument eller foto

Incident

 • Datum och tid för anmälan
 • Datum och tid för händelsen
 • Beskriv händelsen
 • Typ av händelse
 • Ange plats
 • Beskriv platsen
 • Klassificering
 • Bifoga dokument eller foto