Alingsås kommuns öppna digitala kurser

B. Arbetsskada

B. Arbetsskada

Exempel på skador som anses allvarliga:

  • Skador som resulterar i en fraktur.
  • Skador som orsakar svår blödning, eller svår skada på nerv, muskel eller sena.
  • Skada på inre organ.
  • Skador som innebär andra eller tredje gradens brännskada eller annan brännskada som omfattar mer än 5% av kroppsytan. Med brännskada jämställs kylskada.
  • Om en person hamnat i chocktillstånd. Hot om våld kan leda till en sådan skada. Hit hänförs även tex tåg- och bilförare i samband med påkörningar.
  • Smitta riskklass 3 o 4, t ex Covid 19