Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Tillbud

Tillbud

För att kunna jobba förebyggande med arbetsmiljö och hälsa så behöver vi bli bättre på att se risker i vår verksamhet redan innan de hunnit bli någon  skada eller ohälsa. Därför är tillbudsrapporteringen ett otroligt viktigt verktyg för att identifiera risker i vår arbetsmiljö.

I detta avsnitt kommer vi titta på vad ett tillbud är, vem som avgör om det är ett tillbud samt hur detta ska samverkas och utredas. Klicka på fliken ”A. Tillbud” för att komma vidare.

Avsnitt innehåll
0% slutfört 0/2 Steps