Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Avslut

Avslut

Du kan behöva olika typer av stöd vid utredning av tillbud och arbetsskador och i detta avslutande avsnitt så kommer vi delge dig några bra stöd att ha till hands i din utredning. Vi kommer titta på MTO-metodiken, en bra checklista att använda sig av samt stödrubriker att använda sig av vid rapportering. Vi kommer även gå igenom de samverkansforum som vi använder oss av i processen.

Gå systematiskt igenom varje tillbud/arbetsskada/incident men höj också blicken och undersök om det finns ett mönster. Infaller tillbuden en viss veckodag, på vissa platser, vid vissa tidpunkter osv.

  • Genomgång görs av troliga orsaker till händelsen
    • Använd MTO-metodiken vid utredningen
    • Vad är direkta orsaker?
    • Vad är bakomliggande faktorer?
  • Riskbedömning görs av inkomna tillbud
  • Förslag på åtgärder tas fram för att 1) Ta bort risken eller 2) Minska risken