Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Säkerhetsincident

Säkerhetsincident

Ibland är det svårt att särskilja teknisk incident och säkerhetsincident. I följande avsnitt är förhoppningen att detta ska bli tydligt. Vi kommer även gå igenom vad som är extra viktigt att tänka på vid just säkerhetsincident.

Det rapporteringssystem vi använder oss av är fortsatt Stella. Klicka på fliken ”D. Säkerhetsincident” för att komma vidare.

Avsnitt innehåll
0% slutfört 0/1 Steps