Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Daglig skötsel av stomin

Daglig skötsel av stomin

  1. Rengör gastrostomin med tvål och ljummet vatten.
  2. Använd kompress eller tops.
  3. Inspektera huden och avlasta om den är röd och irriterad.
  4. Rotera porten dagligen.

Använd basala hygienrutiner!